Η βάση έχει ως στόχο την καταγραφή όρων που σχετίζονται με τον κώδικα και το βιβλίο στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Έμφαση δίνεται στην υλική υπόσταση του κώδικα βάσει του οποίου έχει σχεδιαστεί και η δομή των δεδομένων.

Στη βάση περιλαμβάνονται γενικοί όροι που αφορούν στα διάφορα είδη βιβλιοδεσίας, καθώς και όροι παλαιογραφίας και κωδικολογίας, από μελέτες των τελευταίων δεκαετιών. Στη συνέχεια αναλύονται τα μέρη του κώδικα/ βιβλίου, με αναφορά του όρου αλλά και των συνωνύμων του. Η περιγραφή του κάθε όρου αποτελεί έργο διεπιστημονικής ομάδας που είχε εργαστεί για τη μορφοποίηση της βάσης σε προγενέστερη φάση του έργου. Πρόκειται λοιπόν για σύντομη αλλά ακριβή ανάλυση (τόσο από τεχνικής όσο και από φιλολογικής άποψης) του κάθε μέρους του βιβλίου. Ο κάθε όρος συνοδεύεται από τα συνώνυμά του, επιτρέποντας έτσι στον μελετητή να ταυτίσει όρους που έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα στους αιώνες, κάποιες φορές με συναφή ή μη διατύπωση. Επιπλέον δίνεται η μετάφραση του κάθε όρου και της ερμηνείας του στα αγγλικά. Οι ξενόγλωσσοι όροι συνδέουν τον αρχικό όρο με τη διεθνή βιβλιογραφία κωδικολογικών μελετών. Τα λήμματα συνοδεύονται από φωτογραφίες και/ή σχέδια για την πληρέστερη κατανόησή τους.

Πτυχές του ερευνητικού αντικειμένου παρουσιάζονται στο e-book (υπό προετοιμασία): Ν. Τσιρώνη, Ζ. Γκιννή, Α. Στασινού, Η ορολογία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής στάχωσης.

Συντελεστές

Υπεύθυνος ερευνητής: Δρ Νίκη Τσιρώνη, ΕΛΕ Α΄ βαθμίδας ΙΙΕ/ΕΙΕ
Επιστημονικοί συνεργάτες: Δρ Ζωή Γκιννή, Αγγελική Στασινού
Φωτογράφηση / οπτικοακουστικό υλικό: Βερονίκ Μάγκνες
Επιμέλεια οπτικοακουστικού: CORNE
Σύμβουλος ιστορικός τέχνης: Δρ Μαρία Ξενάκη
Επιστημονική ομάδα Θησαυρού: Μπάμπης Λέγγας, Νίκη Τσιρώνη, Αναστασία Λαζαρίδου, Ευγενία Δρακοπούλου, Ζωή Γκιννή, Αγγελική Στασινού, Γιώργος Καλόφωνος, Γιάννης Μπαλής, Γιάννης Σκορδύλης, Άρτεμις Καμπουράκη, Ιωάννα Στεφανή, Ζήσης Μελισσάκης, Νίκος Μελβάνι, Κρίτων Χρυσοχοϊδης, Πόλυ Μουγκογιάννη
Επιστημονικός συνεργάτης (2018-2019): Χριστόφορος Κοντονικολής
Διοικητική υποστήριξη (2005-2010): Έλενα Τσαρτσανίδου, Μαρία Μπιλιμάτση, Άρτεμις Σταματέλου, Λίλιαν Τζανετάκου
Τεχνική υποστήριξη (2005-2010): Βασίλης Δήμου, Νίκος Χούσος
Τεχνική υποστήριξη για την Αναβαθμίδα: Γιάννης Λαδάς

Προέλευση φωτογραφικού υλικού
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φορείς και τους ιδιώτες για την παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού.
Γενικά Αρχεία του Κράτους
Φωτογραφικό Αρχείο ΣΕΒΥ (με υλικό από το ΕΙΕ, το ΒΧΜ και την ΕΛΕΒΙΒ)
Φωτογραφικό Αρχείο Μπάμπη Λέγγα
Φωτογραφικό Αρχείο Κωνσταντίνου Χούλη
Αρχείο περιοδικής έκδοσης για την ελληνική βιβλιοδεσία «Βιβλιοαμφιάστης»
Φωτογραφικό Αρχείο Αγγελικής Στασινού
Φωτογραφικό Αρχείο Ζωής Γκιννή
Athos Library