Η βιβλιοδεσία, ως τέχνη προβιομηχανικών κοινωνιών, έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες τεχνικές από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ως τις ημέρες μας. Η γλώσσα, ωστόσο, έχει υποστεί αλλαγές, οι οποίες αποτυπώνονται σε αυτό το έργο. Το έργο συνίσταται στην καταγραφή της ορολογίας των βυζαντινών και μεταβυζαντινών σταχώσεων, όπως αυτή απαντά σε βυζαντινές και μεταβυζαντινές πηγές, αλλά και όπως χρησιμοποιείται από ερευνητές ιστορικούς, παλαιογράφους, ιστορικούς τέχνης, συντηρητές αλλά και βιβλιοδέτες. Ο κάθε όρος συνοδεύεται από ακριβή επεξήγηση, περιγραφή, παράθεση συνωνύμων και εναλλακτικών όρων, μετάφραση στα αγγλικά και στα γαλλικά και φωτογραφικό υλικό ή σχέδιο για την πληρέστερη κατανόηση του όρου. Πρόκειται για την πρώτη Βάση Δεδομένων που προκύπτει από διακλαδική και διεπιστημονική συνεργασία και έρευνα και θα είναι χρήσιμη –αντίστοιχα– σε ερευνητές, συντηρητές, βιβλιοθηκονόμους, επιμελητές αρχειακών συλλογών και βιβλιοδέτες, διευρύνοντας τον ορίζοντα και τις γνώσεις τους.